Nguyễn Vũ Duy Tuấn

01/01/1900


An Phúc Lộc đã đồng hành cùng Tổng công ty May 10 và các đại lý của Công ty May 10 tại Phía Nam trong một số dịch vụ xây dựng, sửa chữa và sắp xếp kiến trúc trong năm


Chúng tôi nhận thấy rằng An Phúc Lộc có đội ngũ chuyên viên và nhân viên có kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong các dịch vụ xây dựng, sửa chữa và sắp xếp kiến trúc sao cho môi trường làm việc được thuận lợi, hiệu quả và xứng đáng với giá trị doanh nghiệp đầu tư.
 
Làm việc với An Phúc Lộc, chúng tôi yên tâm vào khả năng đáp ứng nhanh chóng cũng như khả năng thấu hiểu khách hàng.
 
Chúng tôi tin rằng nếu giữ vững phong cách làm việc này, An Phúc Lộc sẽ luôn là đối tác cung cấp dịch vụ lâu bền cho các doanh nghiệp Việt Nam.